Không phải tất cả khách hàng đều đóng góp như nhau cho giá trị của một công việc kinh doanh. Phân tích khách hàng có giá trị nhất sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và định lượng giá trị thật sự mà mỗi khách hàng đóng góp. Bảng xếp hạng bao gồm định giá công việc kinh doanh, chiến lược và chi phí để phục vụ. Một ví dụ về định giá trị khách hàng theo RightSales ™ được phát triển cho một công ty hóa chất lớn được trình bày trong đồ thị. Định giá trị việc kinh doanh, định giá chiến lược, và định giá chi phí để phục vụ của mỗi khách hàng được bao gồm. Các kết quả được biên soạn thành một bảng xếp hạng khách hàng có giá trị nhất. Các xếp hạng này được sử dụng để phân loại khách hàng là khách hàng A, B hoặc C. Phân tích khách hàng có giá trị nhất trong cổng RightChain ™ xếp hạng khách hàng dựa trên các yếu tố kinh doanh, chiến lược và chi phí phục vụ. Ảnh chụp màn hình là từ một công ty hàng tiêu dùng phục vụ các nhà phân phối, các nhà bán lẻ lớn, các nhà bán lẻ trung bình, các nhà bán sỉ trong khu vực, các nhà bán lẻ nhỏ, và các nhà bán sỉ trung bình.

 

Giá trị chiến lược

Chúng tôi xem xét nhiều yếu tố khác nhau trong việc xác định giá trị chiến lược của khách hàng bao gồm tiềm năng mua sắm, tiềm năng tăng trưởng, kênh phục vụ, sự đổi mới, nhãn hiệu thương hiệu và nhãn hiệu riêng, lòng trung thành, địa lý, tầm quan trọng của thị trường, SKUs được mua là SKUs chiến lược và Hoạt động trong mùa ít khách.

 

Giá trị kinh doanh

Phương pháp luận giá trị khách hàng của chúng tôi tính đến các yếu tố sau, khi tính toán giá trị kinh doanh của mỗi khách hàng: lợi nhuận, lợi nhuận%, đóng góp lợi nhuận, lợi nhuận trên mỗi đơn vị, doanh thu, khối lượng đơn vị,% công suất chiếm dụng và lợi nhuận trên mỗi người-giờ.

 

Chi phí phục vụ

LRI tính đến nhiều yếu tố trong việc tính toán chi phí thực sự để phục vụ khách hàng bao gồm thời gian giữa các đơn đặt hàng, khả năng dự báo, kích thước đơn đặt hàng trung bình, biến đổi về kích thước đơn hàng, chậm trễ dock, tính thời vụ, tính thời vụ bổ sung, thay đổi đơn hàng %, lịch sử thanh toán, điều kiện thanh toán, tỷ lệ trả về, phạt dịch vụ, cam kết hàng tồn kho, yêu cầu đơn vị xử lý, yêu cầu về kích thước đơn hàng và đóng gói..