THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Meta

Các bước theo dõi sự hài lòng của khách hàng

Một khi chính sách dịch vụ khách hàng đã được thiết lập, giám sát hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng là chìa khóa để duy trì sự thân mật của khách hàng – theo dõi khách hàng. (Các lỗi kinh doanh lớn nhất có thể bắt nguồn từ các công ty không theo kịp các yêu cầu của khách hàng.)

Theo dõi sự hài lòng của khách hàng là một kỉ luật quan trọng của các tổ chức phản hồi khách hàng và có thể được sử dụng để ưu tiên các sáng kiến logistics và để duy trì sự giao tiếp có tính xây dựng của khách hàng. Khảo sát sự hài lòng của khách hàng có thể được thực hiện qua Internet, qua điện thoại, và / hoặc đích thân. Trong thực tế, một số yếu tố của sự hài lòng của khách hàng nên được giám sát trong mỗi tương tác của khách hàng. Quá trình khảo sát nên bắt đầu bằng cách cho khách hàng quyết định và xếp hạng các yếu tố xác định sự hài lòng của khách hàng đối với họ. Cuộc khảo sát nên cho phép khách hàng xếp hạng hoạt động của chúng tôi tương quan với sự kỳ vọng và tương quan với sự cạnh tranh liên quan đến các yếu tố chính được xác định bởi khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.