fbpx

Nghiên cứu: Các kỹ năng và năng lực cần thiết của một nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng tại Châu Á

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các kỹ năng chuỗi cung ứng mà các nhà quản lý và lãnh đạo chuỗi cung ứng ở Châu Á yêu cầu, đồng thời đề xuất các kỹ năng và năng lực chính mà tất cả các chuyên gia chuỗi cung ứng cần phải có. Giám đốc điều hành chuỗi cung ứng từng là chuyên gia quản lý các chức năng của chuỗi cung ứng như vận chuyển, kho bãi, quản lý hàng tồn kho và lập kế hoạch sản xuất. Nhưng quy trình chuỗi cung ứng là quy trình đầu cuối trong nội bộ công ty và thậm chí bên ngoài công ty, bao gồm các mối quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng trên cơ sở toàn cầu.

Nghiên cứu: Các kỹ năng và năng lực cần thiết của một nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng tại Châu Á

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272