fbpx

Giải pháp quản lý logistics từ đầu đến cuối

smartlog ecosystem

Smartlog Ecosystem – End to End logistics Solutions Platform

Smartlog ecosystem là giải pháp toàn diện từ đầu đến cuối cho chuỗi vận hành logistics (end to end logistics solutions), giải quyết các vấn đề về sự phức tạp trong chuỗi về dòng thông tin, dòng hàng hoá và dòng tài chính. Đồng thời, giải pháp

Smartlog ecosystem nâng cao chất lượng dịch vụ logistics về sự chính xác, đảm bảo về mặt thời gian cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác, từ đó cải thiện sự hài lòng khách hàng và phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Vận tải thông minh – tối ưu – liên tục!

Giải pháp quản lý vận tải STM được phát triển phù hợp cho các doanh nghiệp vận tải phân phối, vận tải conainer 3PL, chủ hàng với mục tiêu:

 • Quản lý vận từ đầu đến cuối: lập kế hoạch vận tải, nhận hàng, giao hàng, thanh toán theo thời gian thực.
 • Tối ưu hoá kế hoạch vận chuyển, chi phí vận chuyển cho nhà vận tải, chủ hàng.
 • Tăng cường hợp tác với các đối tác vận tải, chủ hàng.
 • Nâng cao năng lực trạnh tranh trên thị trường vận tải, các chiến lược kinh doanh.

Không giấy tờ – tự động hoá – tích hợp hoá!

Giải pháp quản lý kho hàng SWM được phát triển phù hợp với nhu cầu vận hành kho hàng/ trung tâm phân phối cho các doanh nghiệp logistics, 3PL, chủ hàng với mục tiêu:

 • Quản lý mạng lưới tồn kho từ đầu đến cuối, theo thời gian thực.
 • Vận hành không giấy tờ, tự động hoá trên thiết bị di động.
 • Nâng cao năng suất vận hành, tối ưu tốc độ luân chuyển hàng tồn kho.
 • Nâng cao dịch vụ giá trị gia tăng (VAS).

“Cuộc cách mạng” hợp tác logistics, cung ứng!

Sàn giao dịch vận tải STX được phát triển phù hợp cho các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng với mục tiêu:

 • Nền tảng vận chuyển đáng tin cậy với hàng trăm đối tác vận tải và chủ hàng uy tín.
 • Theo dõi lệnh thực hiện giao dịch vận tải theo thời gian thực.
 • Giảm chi phí vận chuyển và tìm nguồn cung ứng cho nhà vận chuyển và chủ hàng.
 • Hợp tác vận tải với mục tiêu tiết kiệm, thông minh và bền vững.