2015

Công ty cổ phần giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog được thành lập và hình thành sản phẩm.

01/2016

Giải pháp hệ thống quản lý vận tải STM chính thức ra mắt.

08/2016

Nhận đầu tư Angel Investment.

12/2016

250,000 đơn hàng được giao dịch trên hệ thống Smartlog.

2017

20+ Doanh nghiệp chủ hàng lớn, 3PL sử dụng giải pháp hệ thống quản lý vận tải STM.

03/2017

Giải pháp hệ thống quản lý kho hàng SWM chính thức ra mắt.

12/2017

1 triệu đơn hàng được giao dịch trên hệ thống Smartlog.

2018

Chính thức ra mắt trí tuệ nhân tạo về Logistics với đội ngũ 5 chuyên gia về giải thuật, AI.

2019

Ra mắt sàn giao dịch vận tải Smartlog Transport Exchange STX.

03/2019

60+ Doanh nghiệp chủ hàng lớn, 3PL sử dụng giải pháp hệ sinh thái logistics Smartlog.

04/2019

Đơn vị Logtech Việt Nam duy nhất được vinh danh giải thưởng Sao Khuê 2019 với Giải pháp quản lý vận tải STM. Đạt dấu mốc 15,000 xe tải, container lưu thông trên hệ thống STM.

01/2020

Ra mắt giải pháp tối ưu container rỗng: MT-REUSE, MT-RETURN

06/2020

Đơn vị Logtech Việt Nam duy nhất được vinh danh giải thưởng Sao Khuê 2020 với Giải pháp quản lý kho hàng SWM.

09/2020

100+ Doanh nghiệp chủ hàng lớn, 3PL sử dụng giải pháp hệ sinh thái logistics Smartlog.