Mặc dù việc tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài (external supply chain) của bạn là rất quan trọng, nhưng trước tiên các công ty phải đảm bảo rằng chuỗi cung ứng nội bộ (internal supply chain) của họ thực sự được tích hợp và cộng tác để đạt được đầy đủ lợi ích của một chuỗi cung ứng.

Mặc dù đã có nhiều cuộc thảo luận trong 10 năm qua về vấn đề “cộng tác”, nhưng phần lớn người ta tập trung vào việc cộng tác của chuỗi cung ứng bên ngoài. Theo một báo cáo của Đại học Tennessee có tựa đề “Bending the Chain: The Surprising Challenge of Integrating Purchasing and Logistics”, có vẻ như nhiều công ty quên việc sắp xếp “ngôi nhà” của mình trước khi nhìn ra bên ngoài chuỗi cung ứng của chính họ.

 

Báo cáo nói rằng “những tổ chức tích nào biết hợp chặt chẽ các chức năng mua hàng và logistics của họ sẽ có được kết quả kinh doanh tốt hơn … nhưng nhiều công ty lại không tận dụng được cơ hội này và có chuỗi cung ứng với nhiều rào cản phòng ban trong vận hành logistics và mua hàng,  với sự gắn kết rất ít.

 

Mặc dù 50% đến 70% chi phí của tổ chức thuộc về mua sắm và logistics (và có tác động lớn đến 80% vốn lưu động thông qua hàng tồn kho và tài khoản phải trả), nhưng mua sắm và logistics thường không cộng tác với nhau.

 

Báo cáo chỉ ra rằng “khi các chức năng mua sắm và logistics được sát nhập với nhau, các công ty có thể nhận thấy mức độ hiệu quả về mặt vận hành và tài chính tăng lên như hiệu suất cao hơn, giảm tính phức tạp và giảm chi phí vận hành, chi phí bán hàng và tồn kho.”

 

Từ cuộc khảo sát của 180 chuyên gia, các nhà nghiên cứu của Đại học Tennessee phát hiện ra rằng:

 

  • Mặc dù hoạt động mua hàng và logistics thường tồn tại trong bất kỳ một chuỗi cung ứng hoặc vận hành tổ chức nhưng chúng không kết nối với nhau và hoạt động riêng biệt.
  • Cả hai việc mua hàng và logistics đều phù hợp với chiến lược và hoạt động của đơn vị kinh doanh, nhưng gần như không liên kết với nhau
  • Mặc dù có tồn tại liên kết về mặt tổ chức giữa mua hàng và logistics nhưng sự tương tác của chúng thường không chính thức và không có cấu trúc
  • Duy trì các giao tiếp cởi mở là kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để thúc đẩy sự cộng tác

 

Vậy các thực hành tốt nhất để tránh những sai lầm này bao gồm:

  • Có các chỉ tiêu chung trong toàn bộ tổ chức chuỗi cung ứng.
  • Khuyến khích mọi người tìm hiểu không chỉ hoạt động chức năng của họ mà còn các chức năng khác trong chuỗi cung ứng.
  • Sử dụng các nhóm liên chức năng với các quy trình và hệ thống hỗ trợ các hoạt động đó.

Để có thể thực sự hiệu quả và tinh giản, tổ chức chuỗi cung ứng không chỉ cần sự cộng tác, nghĩa là tần suất mà một thành viên của một chức năng chủ chốt hoạt động tích cực trong các vấn đề với các thành viên từ các chức năng quan trọng khác, mà còn đòi hỏi sự tích hợp nội bộ, :

 

  • Hệ thống tích hợp và tổ chức phù hợp.
  • Các mục tiêu được chia sẻ – mức độ mà người quản lý từng chức năng chính (mua sắm, vận hành và logistics) quen thuộc với các mục tiêu chiến lược của mỗi chức năng khác.
  • Cộng tác, được đo bằng tần suất các yêu cầu từ các chức năng trọng tâm khác được thực hiện bởi các thành viên của mỗi chức năng trọng tâm.

Vì vậy, trong khi việc tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài của bạn với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp là rất quan trọng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay, trước tiên các công ty phải đảm bảo rằng chuỗi cung ứng nội bộ của họ thực sự được tích hợp và cộng tác để đạt được lợi ích đầy đủ của một chuỗi cung ứng hiệu quả.

 

——

Nguồn: Industryweek