Khoảng cách nhân tài trong thời đại kỹ thuật số | Smartlog

Vừa qua Capgemini đã thực hiện một cuộc nghiên cứu cùng với LinkedIn và báo cáo nghiên cứu chung của họ cho thấy khoảng cách nhân tài kỹ thuật số (digital talent) đang dần mở rộng.

Gần như tất cả các tổ chức đều đồng ý rằng nhân tài kỹ thuật số (digital talent) là quan trọng và họ nhận thức được khoảng cách nhân tài kỹ thuật số (digital talent) đang tồn tại trong tổ chức. Nghiên cứu tiên phong của Capgemini hợp tác với LinkedIn tuy nhiên, cho thấy mặc dù phần lớn các công ty thường xuyên thảo luận về khoảng cách này, nhưng hành động cụ thể để làm cầu nối của nó hiếm khi được thực hiện. Gần 50% các tổ chức được nghiên cứu đã thừa nhận rằng họ đã không nhìn nhận vấn đề tài năng kỹ thuật số (digital talent) một cách nghiêm túc.

 

Để thăm dò vấn đề này, Capgemini đã tiến hành một chương trình nghiên cứu đa ngành trên toàn thế giới hợp tác với LinkedIn. Họ đã khảo sát trên 1.250 người để có được quan điểm của cả nhân viên và đội ngũ lãnh đạo và đã phỏng vấn các nhà quản lý nhân sự và tài năng trong các tổ chức cũng như các nhà tuyển dụng kỹ thuật số (digital) và công nghệ. Song song đó, họ đã làm việc với LinkedIn để hiểu được cung và cầu các kỹ năng và vai trò kỹ thuật số (digital) cụ thể.

 

Một số kết quả chính từ nghiên cứu có thể được tóm tắt như sau:

 

Khoảng cách đang ngày càng tăng lên. Mỗi tổ chức được khảo sát đều thừa nhận rằng khoảng cách kỹ thuật số (digital) đang mở rộng. Hơn nữa, hơn một nửa (54%) các tổ chức đồng ý rằng khoảng cách nhân tài kỹ thuật số (digital talent) đang cản trở các chương trình chuyển đổi của họ và tổ chức của họ đã mất lợi thế cạnh tranh vì thiếu nhân tài kỹ thuật số (digital talent).

Sự lo lắng dư thừa kỹ năng có thể làm tăng sự xói mòn tổ chức. Nhìn chung, 29% nhân viên tin rằng kỹ năng của họ đang hoặc sẽ trở nên dư thừa trong một hoặc hai năm tới, trong khi hơn một phần ba (38%) tin rằng kỹ năng của họ sẽ trở nên dư thừa trong vòng 4-5 năm tới.

Khoảng cách về tài năng trong kỹ năng mềm kỹ thuật số hơn rõ nét hơn trong kỹ năng cứng kỹ thuật số. Báo cáo nhận thấy rằng những người có kinh nghiệm về kỹ năng mềm kỹ thuật số, như tập trung vào khách hàng và niềm đam mê học tập là những nhu cầu cao nhất của các tổ chức, và là một đặc điểm ngày càng quan trọng của một chuyên gia kỹ thuật số giỏi.

Với nhu cầu ngày càng tăng về các kỹ năng cần thiết trong thời đại kỹ thuật số (digital), khoảng cách nhân tài đã và đang dần mở rộng. Thách thức của khoảng cách nhân tài kỹ thuật số (digital talent) không còn chỉ là vấn đề nhân sự; nó là một hiện tượng trên toàn tổ chức ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Mục tiêu của báo cáo này nhằm hướng dẫn các Giám đốc nhân sự, các CXOs khác, và các đội nhóm học tập và phát triển trong việc giải quyết thách thức này.

 

Xem báo cáo đầy đủ tại đây.

—-

Nguồn: Capgemini Consulting