fbpx

Hoạch định phân phối: Tạm biệt nhà kho, xin chào trung tâm phân phối

Tóm lược

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào việc nghiên cứu tìm hiểu và ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng. Thể hiện qua việc những khóa học và đào tạo về quản trị chuỗi cung ứng và logistics đã dần đông hơn, hào hứng hơn. Nhiều doanh nghiệp đã bắt tay vào triển khai nhiều hệ thống CNTT hiện đại để quản trị chuỗi cung ứng và logistics.

Vậy doanh nghiệp cần bắt đầu công cuộc chuyển đổi chuỗi cung ứng của mình từ đâu? Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Có quá nhiều gót chân achilles mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt từ con người đến hệ thống, từ kinh nghiệm quản lý nguồn cung đến quản lý phân phối.

Một trong những gót chân ấy chính là hệ thống phân phối mà bộ não sẽ nằm ở trung tâm phân phối.

Tải xuống | Hoạch định phân phối: Tạm biệt nhà kho, xin chào trung tâm phân phối

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272