THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Meta

Hồ sơ hoạt động của khách hàng và khai thác dữ liệu

Trong hồ sơ hoạt động của khách hàng (CAP), chúng tôi đang cố xếp hạng và phân loại khách hàng, SKU và đơn hàng để chuẩn bị cho việc tạo ra một chính sách dịch vụ khách hàng; Và để thiết lập quy mô đơn hàng theo dự kiến phát triển một chiến lược chuỗi cung ứng. Ba hồ sơ hoạt động của khách hàng chính là (1) Hồ sơ hoạt động bán hàng cho khách hàng (CSAP, Customer Sales Activity Profile), (2) Hồ sơ hoạt động bán hàng của từng mặt hàng (ISAP,Item Sales Activity Profile) và (3) Hồ sơ hoạt động bán hàng của khách hàng-mặt hàng (CISAP, Customer-Item Sales Activity Profile).

 

Hồ sơ hoạt động của khách hàng nên bao gồm doanh số $ s, đơn đặt hàng, lines, đơn vị, thùng case, pallet, trọng tải, trọng lượng và số khối cho việc gửi đơn hàng cho từng khách hàng, giao hàng cho khách hàng, đặt hàng, SKU, và kết hợp khách hàng-SKU.

Hồ sơ hoạt động của khách hàng được duy trì và các thay đổi đối với hoạt động của khách hàng và hồ sơ đơn hàng bán hàng được theo dõi thường xuyên và được phản ánh, cập nhật theo chính sách dịch vụ khách hàng. Hồ sơ hoạt động của khách hàng được xem xét như một phần của S & OP hoặc quy trình lập kế hoạch kinh doanh tổng hợp..

Leave a Reply

Your email address will not be published.