fbpx

Giám sát vận tải

Tính năng giám sát vận tải | Giải pháp quản lý vận tải STM

Giới thiệu tính năng giám sát vận tải Smartlog

Giám sát vận tải là một tính năng nổi bật trong giải pháp quản lý vận tải STM Smartlog. Tính năng này giải quyết những khó khăn trong việc lập kế hoạch vận tải và giám sát vận chuyển. Nhằm đảm bảo các hoạt động giao hàng an toàn, chi phí hiệu quả, đến nơi giao hàng đúng theo thời gian trong điều kiện hàng hóa không bị hư hỏng.

Ngoài ra, tính năng này giúp đảm bảo các tuyến giao hàng trùng hợp giữa kế hoạch và thực tế. Đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ giao hàng và chuyên nghiệp cho khách hàng.

Khó khăn trong giám sát vận tải truyền thống

Khó khăn trong giám sát vận tải truyền thống

 • Hoạt động giao hàng trễ, thiếu an toàn, chi phí không ổn định.
 • Thất thoát tài sản công ty trong việc vận chuyển và giao hàng.
 • Trong toàn bộ quá trình vận chuyển, giao hàng tầm giám sát bị hạn chế
 • Không có cập nhật thời gian thực về tình trạng hàng hoá và vị trí xe tải
 • Có thể vi phạm bán hàng xuyên biên giới
 • Khó kiểm soát chi phí phát sinh

Giám sát vận tải bằng GPS Tracking

Smartlog chủ động lấy GPS từ ứng dụng di động cho trình điều khiển kết hợp theo dõi từ xe tải tích hợp GPS và trình điều khiển GPS ứng dụng di động.

Smartlog tích hợp dữ liệu GPS từ nhà cung cấp xe tải chở khách của nhà cung cấp GPS vào TMS Đối với các nhà mạng không có hộp đen. Hoặc Smartlog cung cấp hộp đen do Smartlog phát triển và các nhà mạng tính phí hàng tháng.

Hơn 30 nhà cung cấp GPS đã tích hợp với hệ thống Smartlog.

Cập nhật tình trạng giao hàng

Giải pháp quản lý vận tải cập nhật toàn bộ tình trạng của quá trình giao hàng:

 • Thời gian đến điểm lấy hàng, gom hàng
 • Thời gian khởi hành từ điểm lấy hàng, gom hàng
 • Thời gian đến nơi giao hàng, trả hàng
 • Cập nhật trạng thái cho nhiều điểm dừng, nhiều điểm giao hàng

Giải pháp quản lý vận tải cập nhật toàn bộ tình trạng của quá trình giao hàng

Track and Trace quá trình giao hàng

 • Giám sát thời gian thực: liên tục theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng, trạng thái và vị trí của xe tải (kế hoạch vs thực tế)
 • Quản lý chi phí phát sinh: chi phí phát sinh được báo cáo bởi trình điều khiển và xác nhận của giám sát viên.
 • Ghi lại chuyến đi phụ: hệ thống tự động tạo các chuyến đi phụ. (từ bãi đỗ xe đến điểm đầu tiên của chuyến đi)
 • Cập nhật thời gian: ghi lại thời gian thực thời gian chuyến đi. (Đến, đi, rời, di chuyển) để theo dõi KPI.

Track and trace monitor end-to-end delivery process

Phần quyền thông tin giám sát vận tải cho khách hàng

Phần quyền thông tin giám sát vận tải cho khách hàng

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình quyền truy cập vào tất cả các loại thông tin về lô hàng của họ thông qua một cổng thông tin web, cung cấp cho họ về tình trạng của lô hàng, thời gian khởi hành và ETA. Ngoài ra, họ có thể kiểm tra chi tiết công văn và tất cả các chứng từ, phiếu giao hàng, hóa đơn,…

Giám sát vận tải tại control tower

Control tower được thiết lập tại mỗi vị trí vận hành để giám sát các xe tải dưới sự kiểm soát tương ứng của chúng. Và Control tower chính được thiết lập tại ead-office để giám sát toàn bộ hoạt động của tất cả các vị trí.

Giám sát vận tải tại control tower

Smartlog hỗ trợ khách hàng xây dựng và thiết lập control tower giúp giám sát vận tải toàn diện. Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý vận tải, khó kiểm soát chi phí. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272