fbpx

Giám đốc điều hành: Kiến trúc sư của chương trình vận hành mới

Để phát triển trong một nền kinh tế hậu đại dịch đầy biến động và không thể lường trước, các công ty cần hoạt động thông minh hơn, nhanh chóng và linh hoạt hơn. Điều đó đòi hỏi cần có những thay đổi lớn và cam kết từ cấp cao nhất của tổ chức.

Sau sự cố gián đoạn lịch sử vào năm 2020 và đầu năm 2021, nền kinh tế đóng băng vì Covid 19 đang khiến người ta đặt ra một loạt các câu hỏi quan trọng về cách vận hành doanh nghiệp. Sự phục hồi nhanh chóng nhưng gập ghềnh đang gây áp lực ngắn hạn lên doanh thu và biên lợi nhuận, mặc dù cần phải có hành động khẩn cấp để đón đầu những thay đổi mang tính đột phá trong dài hạn.

Giám đốc điều hành: Kiến trúc sư của chương trình vận hành mới

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272