Giới thiệu STM

Giúp doanh nghiệp quản lý vận tải dễ dàng hơn, thông minh hơn, tối ưu hơn!

Giải pháp quản lý vận tải toàn diện cho nhà vận tải/3PL/Chủ hàng

Smartlog Transport Management System hay giải pháp quản lý vận tải STM là sản phẩm được Smartlog phát triển nhằm đáp ứng được những nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam. 

Giải pháp quản lý vận tải STM giúp giám sát và quản lý hoạt động vận tải, hỗ trợ người vận hành dễ dàng hơn, giảm thiểu sai sót.  

Giải pháp quản lý vận tải toàn diện trên công nghệ điện toán đám mây với chi phí cực thấp. Với sứ mệnh đem lại nên tảng quản lý vận tải tốt nhất: Tự động, linh hoạt, tối ưu và dễ cộng tác.

Các tính năng nổi bật

Giúp doanh nghiệp quản lý vận tải dễ dàng hơn, thông minh hơn, tối ưu hơn!

Tự động hóa điều phối

Điều phối viên upload file kế hoạch điều phối lên hệ thống, thuật toán tự động đề xuất kế hoạch vận tải chỉ từ 5 – 15 phút. (Giảm 90% thời gian điều phối)

Tính năng quản lý đơn hàng

Cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực qua các bước.

1. Quản lý đơn hàng vận tải phân phối

2. Quản lý đơn hàng vận tải container nội địa

3. Quản lý đơn hàng Forwarder

4. Quản lý đơn hàng vận tải Parcel (vận tải bưu kiện)

5. Quản lý đơn hàng vận tải chặng cuối

6. Giao diện giám sát đơn hàng trực quan cho các bộ phận liên quan

7. Cung cấp Portal cho khách hàng ngoài theo dõi quá trình giao hàng

8. Kết nối lấy/trả đơn hàng với các phần mềm khác: CRM, ERP, SAP,…

9. Tự động tạo đơn hàng trả về/hàng chiều về.

10. Tạo đơn hàng thủ công từng đơn hàng

11. Tạo đơn hàng bằng upload file excel

12.Tạo đơn hàng bằng API/EDI từ hệ thống khác

13. In phiếu đơn hàng/barcode đơn hàng.

Quản lý đơn hàng

Tính năng điều phối vận tải

Lập kế hoạch vận chuyển và điều động nguồn lực hiệu quả.

1. Điều phối vận tải container: Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ đặc biệt:cắt mooc, tăng bo, swap container,…

2. Điều phối vận tải phân phối: Thực hiện các nghiệp vụ vận tải phân phối: tách gộp đơn, chia chặng,…

3. Điều phối vận tải Parcel: Tự động chia đơn thành nhiều chặng – điều phối lần lượt các chặng và thực hiện các nghiệp vụ về hàng bưu kiện.

4. Điều phối đồng thời: Điều phối cùng lúc: đơn hàng – xe, phục vụ lập kế hoạch đơn hàng, container – tải.

5. Điều phối bằng upload file excel: Tạo chuyến bằng cách upload file excel theo mẫu có sẵn.

6. Điều phối Auto Planning: Tự động điều phối theo các ràng buộc và mục tiêu tối ưu.

7. Điều phối tender: Tự động gửi chuyến cho nhà thầu vận tải phù hợp.

Tính năng giám sát vận tải

Cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực qua các bước.

1. Giám sát trực quan qua bản đồ.

2. Giám sát trạng thái chuyến bằng màu sắc.

3. Theo giõi vị trí của xe/tài xế qua mobile app/GPS nhà cung cấp.

4. Control Tower: Trung tâm giám sát – thông báo – cảnh báo về tình trạng chuyến.

5. Thực hiện các nghiệp vụ vận hành thực tế phát sinh: thay đổi xe, tài xế, thêm chặng (Thêm điểm), đảo chặng, cắt mooc, hạ cont,…

6. Quản lý chi phí phát sinh.

7. Quản lý phí trạm tự động.

Tính năng cảnh báo

Giám sát – thông báo – cảnh báo về tình trạng chuyến. Ra quyết định nhanh dựa trên cảnh báo theo thời gian thực.

Cảnh báo lệch lộ trình: Đối chiếu lộ trình vận hành thực tế so với lộ trình gợi ý
và lộ trình yêu cầu (các lộ trình yêu cầu được thiết lập phần quản trị), nếu vượt quá số km quy định sẽ cảnh báo.

Cảnh báo thời gian: Cảnh báo thời gian quá ETD/ETA kế hoạch.

Cảnh báo thời gian xe trong kho quá 2 tiếng đồng hồ, kể từ thời gian xe vào kho, thời gian dừng đỗ, thời gian xe vào điểm giao hàng.

Cảnh cáo điểm lạ

Tư vấn giải pháp quản lý vận tải

Điền thông tin vào đăng ký dưới đây, Smartlog sẽ liên lạc để hẹn một buổi demo giải pháp quản lý vận tải sớm nhất.