Định nghĩa khách hàng

Trước khi xây dựng kế hoạch tổng thể phản hồi của khách hàng, mỗi tổ chức phải phân biệt rõ ràng giữa khách hàng và người tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ của mình. Người tiêu dùng là bên cuối cùng trong chuỗi logistics. Người tiêu dùng là bên sử dụng sản phẩm với mục đích cuối cùng của nó. Khách hàng là bên mua sản phẩm của chúng ta.

Khách hàng có thể là hoặc không phải là bên cuối cùng trong chuỗi logistics. Tùy thuộc vào nơi bạn ở trong chuỗi cung ứng, bạn có thể không biết ai đang tiêu thụ sản phẩm của bạn, nhưng bạn luôn phải có một mối quan hệ tốt với khách hàng của sản phẩm.

 

Nếu sản phẩm là thực phẩm, người tiêu dùng ăn nó; Nếu sản phẩm là đồ uống, người tiêu dùng uống nó. Nếu sản phẩm là một chiếc ti vi, người tiêu dùng xem nó. Nếu chúng tôi sản xuất TV, nếu chúng tôi là tập đoàn Phillips và khách hàng của chúng tôi là Best Buy, Best Buy không tiêu dùng TV, họ chỉ là khách hàng. Họ bán nó cho một trong chúng tôi những người tiêu dùng TV. Đối với một nhà sản xuất, khách hàng có thể là một nhà sản xuất khác, có thể đó là người lắp ráp sản phẩm, có thể là một người bán sỉ, một nhà phân phối, một nhà bán lẻ, hoặc một công ty đặt hàng qua thư, hoặc khách hàng thậm chí có thể là người tiêu dùng cuối. Máy tính Dell chẳng hạn gửi các sản phẩm trực tiếp từ Austin, TX, đến người tiêu dùng cuối cùng.

 

Nếu tôi là người bán sỉ hoặc nhà phân phối, khách hàng của tôi có thể là một nhà sản xuất, một người lắp ráp một thứ gì đó, một người bán sỉ hoặc phân phối, một công ty đặt hàng qua thư hoặc một nhà bán lẻ. Tại Hoa Kỳ, một chuỗi cung ứng điển hình là nhà sản xuất, người bán sỉ, nhà bán lẻ. Ở các nước khác, có nhiều mức bán sỉ. Ở Nhật Bản, người bán sỉ thường là khách hàng của người bán sỉ khác. Việc xử lý và tăng giá bán lại quá mức do nhiều lớp bán sỉ ở một số chuỗi cung cấp tại Nhật đã dẫn đến việc chính phủ Nhật Bản đưa ra các ưu đãi về tài chính cho những người bán sỉ đang tự đổi mới mình trở thành các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba.

 

Đối với một nhà bán lẻ hoặc công ty đặt hàng qua thư, khách hàng hầu như luôn là người tiêu dùng cuối. Nó có thể là một doanh nghiệp khác, nhưng thông thường nó là một người tiêu dùng cuối.