Chỉ số chủ yếu trong chất lượng dịch vụ khách hàng như sau:

Tính chính xác của việc nhập đơn hàng =
đơn hàng nhập vào chính xác như được chỉ định bởi khách hàng

Tổng số đơn hàng được nhập

 

Tính chính xác của việc thông báo tình trạng đơn hàng =

Đơn hàng có tình trạng đơn hàng được thông báo chính xác

Tổng số đơn hàng với yêu cầu thông báo tình trạng đơn hàng

 

Tính chính xác của hóa đơn =

Hóa đơn với sự phù hợp hoàn hảo của mặt hàng, số lượng, giá, và tổng cộng

Tổng số hóa đơn

 

Tỷ lệ giữ chân khách hàng
Phần khách hàng không bị mất trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ lệ leo thang khách hàng (customer escalation) là phần khách hàng đang tăng cường kinh doanh với chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Chỉ số sự hài lòng của khách hàng

Tỷ lệ số khách hàng nói rằng họ muốn giới thiệu hoặc cực kì muốn giới thiệu sản phẩm / dịch vụ của bạn với số lượng khách hàng nói rằng họ sẽ không làm thế.