Smartlog ecosystem là giải pháp toàn diện cho chuỗi vận hành logistics…

GIÁ TRỊ CỐT LÕI SMARTLOG

Smartlog ecosystem là giải pháp toàn diện cho chuỗi vận hành logistics, giải quyết các vấn đề về sự phức tạp trong chuỗi về dòng thông tin, dòng hàng hoá và dòng tài chính. Đồng thời, giải pháp Smartlog ecosystem nâng cao chất lượng dịch vụ logistics về sự chính xác, đảm bảo về mặt thời gian cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác, từ đó cải thiện sự hài lòng khách hàng và phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Smartlog tự hào là giải pháp logistics được xây dựng phù hợp với thị trường Việt Nam, đáp ứng được những yêu cầu của các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ với các loại hình dịch vụ khác nhau. Ngoài ra, Smartlog tập trung vào áp dụng các công nghệ mới nhất về giải thuật thông minh nhằm cung cấp cho khách hàng các giải pháp nâng cao sự tối ưu về nguồn lực và quản lý. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng có thể liên kết và hợp tác về dòng thông tin hiệu quả thông qua các cổng truyền thông tin như FTP, Web service…