fbpx

Chiến lược chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt: Hai vạn dặm dưới đáy biển

Tóm lược

“Hãy phân biệt:
Cái cốt lõi và sự màu mè
Quy luật và kỹ thuật Xu hướng và mốt nhất thời
Đột phá và cải tiến”
-Lối tư duy của tương lai, John Naisbitt-

Chọn lựa đúng chiến lược chuỗi cung ứng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì vị thế cạnh tranh. Trong đại dương đầy sự cạnh tranh mãnh liệt và quá nhiều thông tin ấy, chỉ những doanh nghiệp sáng suốt lựa chọn đúng con đường và chiến lược (cạnh tranh và chuỗi cung ứng) mới có thể vượt trội và về đích sớm.

Tuy nhiên, sau khi đã lựa chọn chiến lược phù hợp, doanh nghiệp cần có những bước đi tiếp theo để triển khai chiến lược ấy. Suy cho cùng, chiến lược mãi chỉ là chiến lược nếu nó không được thực thi một cách hiệu quả.

Tải xuống | Chiến lược chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt: Hai vạn dặm dưới đáy biển

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272