fbpx

Chiến lược chuỗi cung ứng bền vững: Cách xây dựng và đo lường

Giới thiệu

Các gián đoạn lớn trong thập kỷ qua đã cho thấy khả năng phục hồi chuỗi cung ứng là yếu tố rất quan trọng. Trận sóng thần ở Nhật Bản, lũ lụt ở Thái Lan năm 2011 và tình trạng thiếu tụ điện gốm nhiều lớp (MLCC) vào năm 2018 đã gây chấn động chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng những sự kiện này chỉ giới hạn trong các khu vực địa lý cụ thể.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên và sẽ không phải là lần gián đoạn cuối cùng gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Làm thế nào để có thể tạo ra chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi chuẩn bị cho lần gián đoạn tiếp theo?

Chiến lược chuỗi cung ứng bền vững: Cách xây dựng và đo lường

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272