Mặt tích cực của dịch vụ khách hàng là sự hài lòng. Việc giữ chân khách hàng của bạn ít tốn kém hơn là đi kiếm một khách hàng mới. Thông thường, sẽ tốn gấp năm lần để có được một khách hàng mới so với cái bạn phải bỏ ra để duy trì một khách hàng hiện tại. Vì vậy, rất nhiều điều tôi nói ở đây cũng là làm thế nào để giữ khách hàng hiện tại của tôi hài lòng. Và kinh doanh với dịch vụ khách hàng, đây là nơi các chiến lược kinh doanh và chiến lược chuỗi cung ứng bắt đầu giao với nhau. Hoặc nên bắt đầu giao với nhau và hoạt động cùng nhau. Chúng không mâu thuẫn với nhau. Chúng có nghĩa vụ phải làm việc cùng nhau. Và logistics nhìn thấy chiến lược kinh doanh thông qua con mắt của điều được gọi là chính sách dịch vụ khách hàng.