THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Meta

Chi phí cao do khách hàng thất vọng

Hầu hết các tổ chức đánh giá thấp những thiệt hại do dịch vụ khách hàng kém. Xem xét các khía cạnh sau về hành vi của khách hàng:

• Phần lớn lý do khách hàng rời đi không liên quan gì đến sản phẩm. Nó liên quan đến dịch vụ.

• Phần lớn khách hàng không hài lòng không phàn nàn; Họ chỉ bỏ đi

• Khách hàng không hài lòng nói với gấp đôi số người về mức độ hài lòng của họ so với khách hàng hài lòng.

Sự không hài lòng bắt nguồn từ những kỳ vọng không đạt được. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của dịch vụ khách hàng là quản lý sự mong đợi của khách hàng và phát triển một chính sách dịch vụ khách hàng có lợi nhuận mà chuỗi cung ứng có thể hỗ trợ một cách hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published.