Khách hàng và người tiêu dùng nên được phép thay đổi đơn đặt hàng cho đến khi chuyển đơn hàng sang container vận chuyển. Một container được định nghĩa là bất kỳ phương tiện vận chuyển nào vào Hoa Kỳ sử dụng cho các mục đích thương mại, đầy hàng hoặc trống rỗng. Bao gồm các container vận chuyển cho các cảng ngoại quan. Dưới đây là các ví dụ về Container: Xe stakebed, xe tải với xe ô tô, xe tải, xe tải / xe hơi, xe tải phẳng, xe lăn với hai xe kéo / xe tải liên quan = 2 container, xe tải thẳng, xe tải bobtail, xe điện ray, xếp chồng lên nhau với 4 container = 4 container (trên mỗi xe rơ mooc nếu có nhiều container thì đếm từng container và xe phẳng), và xe ba cấp với nhiều container bên trong = 3 container [TransStats] và / hoặc cho đến điểm sự thay đổi này sẽ trì hoãn toàn bộ lô hàng (1) một nhóm các đơn hàng đi cùng nhau (2) vận chuyển hàng hoá đơn lẻ từ cơ sở đến khách hàng hoặc đến một vị trí khác của công ty có xuất xứ (bao gồm một nhà kho, trung tâm phân phối, bán lẻ hoặc bán sỉ đầu ra). Một lô hàng sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải bao gồm vận chuyển bưu kiện, dịch vụ bưu chính của Hoa Kỳ, chuyển phát nhanh, xe tải tư nhân, cho thuê xe tải, đường sắt, đường ống, không khí và các phương thức khác. Đặt hàng thay đổi bên ngoài các thông số đó phải được nhập dưới dạng đơn hàng mới.