fbpx

Chẩn đoán “điểm đau” trong chuỗi cung ứng của bạn

Thiếu hàng và gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục là những vấn đề nổi cộm trên các mặt báo. Trong tập này của The McKinsey Podcast, Knut Alicke và Dan Swan, các đối tác trong Thực Tiễn Vận Hành của McKinsey, mô tả các vấn đề chính về chi phí, lao động và vận chuyển mà các CEO và quản lý chuỗi cung ứng phải đối mặt. Trong cuộc trò chuyện với Roberta Fusaro, biên tập viên điều hành của McKinsey, họ cũng đề xuất cách thức giám đốc điều hành có thể xây dựng khả năng phục hồi cho các chiến lược chuỗi cung ứng của họ — để chuẩn bị cho biến cố tiếp theo.

Chẩn đoán "điểm đau" trong chuỗi cung ứng của bạn

FREE DOWNLOAD

Bạn cần nhập email để nhận tài liệu này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0938 545 272