Kurt Bình|Giám đốc điều hành

Kurt Bình|Giám đốc điều hành

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành
“Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tôi cống hiến toàn bộ niềm đam mê của mình để giúp các doanh nghiệp tối ưu hoá vận hành, vận tải và chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẽ dẫn đầu về Việt Nam về công nghệ logistics trên mây và giải pháp vận tải vào năm 2016”