THƯ VIỆN KIẾN THỨC

Nhập đơn hàng

Nhập đơn hàng

Xác nhận và nhập đơn hàng là hoạt động của xác nhận nhu cầu khách hàng và nhập nó vào hệ thống riêng của chúng... Xem thêm.

436 lượt xem
Số liệu thời gian phản hồi Dịch vụ Khách hàng

Số liệu thời gian phản hồi Dịch vụ Khách hàng

  Hai số liệu thời gian phản hồi dịch vụ khách hàng là thời gian nhập đơn hàng (OET) và thời gian xử lý đơn... Xem thêm.

439 lượt xem
Thu thập thông tin hoạt động Khách hàng-SKU & Khai thác dữ liệu

Thu thập thông tin hoạt động Khách hàng-SKU & Khai thác dữ liệu

Bản mô tả hoạt động doanh thu mặt hàng-khách hàng là một sự phân phối chung cho thấy số tiền $ hoặc doanh thu đơn... Xem thêm.

447 lượt xem
Phân tích khả năng sinh lợi của SKU

Phân tích khả năng sinh lợi của SKU

Phân tích khả năng sinh lợi của SKU bằng cách kết hợp doanh thu, giá vốn hàng bán (COGS), chiết khấu, khấu trừ và chi... Xem thêm.

566 lượt xem
Thu thập thông tin hoạt động SKU & Khai thác dữ liệu

Thu thập thông tin hoạt động SKU & Khai thác dữ liệu

Hồ sơ hoạt động SKU xếp loại và phân loại các mặt hàng dựa trên $ và doanh thu. Danh mục A thường bao gồm... Xem thêm.

391 lượt xem
Phân tích Khách hàng giá trị nhất

Phân tích Khách hàng giá trị nhất

Không phải tất cả khách hàng đều đóng góp như nhau cho giá trị của một công việc kinh doanh. Phân tích khách hàng có... Xem thêm.

433 lượt xem
Hồ sơ hoạt động của khách hàng và khai thác dữ liệu

Hồ sơ hoạt động của khách hàng và khai thác dữ liệu

Trong hồ sơ hoạt động của khách hàng (CAP), chúng tôi đang cố xếp hạng và phân loại khách hàng, SKU và đơn hàng để... Xem thêm.

400 lượt xem
Làm sạch Dữ liệu Khách hàng

Làm sạch Dữ liệu Khách hàng

  Thật không may, giống như hầu hết các bộ dữ liệu, một phần quan trọng trong quá trình hoạt động của khách hàng là... Xem thêm.

385 lượt xem
Kho dữ liệu bán hàng và khai thác dữ liệu

Kho dữ liệu bán hàng và khai thác dữ liệu

Dữ liệu bán hàng và khách hàng là một thành phần quan trọng của kho dữ liệu chuỗi cung ứng. Chúng là nguyên liệu thô... Xem thêm.

464 lượt xem
Thu thập Dữ liệu điểm tiêu thụ không cần giấy tờ  

Thu thập Dữ liệu điểm tiêu thụ không cần giấy tờ  

Điểm tiêu thụ (POC) giống như người đứng đầu của một con suối trong núi. Đây là điểm tinh khiết nhất và đáng tin cậy... Xem thêm.

324 lượt xem
Định giá và Phân đoạn

Định giá và Phân đoạn

Theo phương pháp cắt tỉa Webster có nghĩa là "Giảm nhất là bằng cách loại bỏ các vấn đề thừa, loại bỏ vì thừa, cắt... Xem thêm.

318 lượt xem
Chi phí thấp nhờ giữ chân khách hàng

Chi phí thấp nhờ giữ chân khách hàng

Mặt tích cực của dịch vụ khách hàng là sự hài lòng. Việc giữ chân khách hàng của bạn ít tốn kém hơn là đi... Xem thêm.

290 lượt xem