THƯ VIỆN KIẾN THỨC

BLOCKCHAIN TRONG NGÀNH LOGISTICS

BLOCKCHAIN TRONG NGÀNH LOGISTICS

 Giải phóng giá trị cho ngành logistics Để có một dịch vụ logistics tốt, sự hợp tác của tất cả các bên liên quan nhằm... Xem thêm.

317 lượt xem
Cập nhật thông tin đơn hàng online

Cập nhật thông tin đơn hàng online

Giao tiếp về trạng thái đặt hàng cần chủ động khi có ngoại lệ đối với nội dung, thời gian, hoặc các điều khoản đã... Xem thêm.

463 lượt xem
Xác minh đơn hàng đỏ, xanh, vàng

Xác minh đơn hàng đỏ, xanh, vàng

Đối với người tiêu dùng cá nhân, xác minh tín dụng phải được thực hiện trước khi phát hành đơn hàng và cam kết về... Xem thêm.

476 lượt xem
Xác minh số lượng đặt hàng bất thường

Xác minh số lượng đặt hàng bất thường

Bạn có thể có kinh nghiệm xấu hổ tương tự như tôi gần đây trong một cửa hàng đồ trang sức. Tôi đi vào cửa... Xem thêm.

439 lượt xem
Nhập đơn hàng

Nhập đơn hàng

Xác nhận và nhập đơn hàng là hoạt động của xác nhận nhu cầu khách hàng và nhập nó vào hệ thống riêng của chúng... Xem thêm.

436 lượt xem
Số liệu thời gian phản hồi Dịch vụ Khách hàng

Số liệu thời gian phản hồi Dịch vụ Khách hàng

  Hai số liệu thời gian phản hồi dịch vụ khách hàng là thời gian nhập đơn hàng (OET) và thời gian xử lý đơn... Xem thêm.

439 lượt xem
Thu thập thông tin hoạt động Khách hàng-SKU & Khai thác dữ liệu

Thu thập thông tin hoạt động Khách hàng-SKU & Khai thác dữ liệu

Bản mô tả hoạt động doanh thu mặt hàng-khách hàng là một sự phân phối chung cho thấy số tiền $ hoặc doanh thu đơn... Xem thêm.

447 lượt xem
Phân tích khả năng sinh lợi của SKU

Phân tích khả năng sinh lợi của SKU

Phân tích khả năng sinh lợi của SKU bằng cách kết hợp doanh thu, giá vốn hàng bán (COGS), chiết khấu, khấu trừ và chi... Xem thêm.

566 lượt xem
Phân tích Khách hàng giá trị nhất

Phân tích Khách hàng giá trị nhất

Không phải tất cả khách hàng đều đóng góp như nhau cho giá trị của một công việc kinh doanh. Phân tích khách hàng có... Xem thêm.

433 lượt xem
Hồ sơ hoạt động của khách hàng và khai thác dữ liệu

Hồ sơ hoạt động của khách hàng và khai thác dữ liệu

Trong hồ sơ hoạt động của khách hàng (CAP), chúng tôi đang cố xếp hạng và phân loại khách hàng, SKU và đơn hàng để... Xem thêm.

400 lượt xem
Làm sạch Dữ liệu Khách hàng

Làm sạch Dữ liệu Khách hàng

  Thật không may, giống như hầu hết các bộ dữ liệu, một phần quan trọng trong quá trình hoạt động của khách hàng là... Xem thêm.

385 lượt xem
Thu thập Dữ liệu điểm tiêu thụ không cần giấy tờ  

Thu thập Dữ liệu điểm tiêu thụ không cần giấy tờ  

Điểm tiêu thụ (POC) giống như người đứng đầu của một con suối trong núi. Đây là điểm tinh khiết nhất và đáng tin cậy... Xem thêm.

324 lượt xem