fbpx
[Case study] Quản lý hàng tồn kho của ngành in ấn

[Case study] Quản lý hàng tồn kho của ngành in ấn

Quản lý hàng tồn kho là một hoạt động đưa ra quyết định sao cho nhu cầu về nguyên vật liệu hoặc hàng hóa cho nhu cầu hoạt động của công ty cả sản xuất và bán hàng. Hàng tồn kho quá mức là một sự lãng phí, nó gây ra chi phí quá cao cho việc lưu trữ và bảo trì trong quá...