Decathlon là tập đoàn thể thao hàng đầu châu Âu, đã có mặt hơn 30 quốc gia và hơn 1200 store. Nhờ vào việc sở hữu tiết kế, sản xuất và phân phối các thương hiệu thể thao của mình, Decathlon luôn mang lại giá thành tốt nhất cho những người chơi thể thao trên toàn thế giới.

Quy trình vận hành trước khi cải tiến

In-out process 

Return process

1/ Quản lý đơn hàng thủ công đễ gây sai sót.

2/ Gửi thông báo cho khách hàng thủ công, không real time.

3/ Không quản lý được các đơn hàng quá hạn.

4/ Sport club không quản lý được hết các tình trạng của đơn hàng.

5/ Nhân viên DKL không quản lý được tồn kho ở các Sport club

6/ Khó khăn trong quản lý dòng tiền.

Mong muốn có hệ thống quản các đơn hàng Click & Collect  dòng tiền

Quy trình vận hành sau khi cải tiến

Goods flow – inbound process

Goods flow – outbound process

Goods flow – return process

Kết quả đạt được

Con người:  Giảm 50% nhân viên Sport Club, Decathlon.

Phương tiện: Laptop => điện thoại cá nhân.

Thời gian làm việc: Tốn thời gian nhập dữ liệu vào excel, gửi email, sms, => Chỉ cần thao tác nhấn nút trên mobile apps.

Ngân sách và Sport Club: Tăng số lượng Sport Club, giảm 50% ngân sách vận hành.