Quá trình xây dựng và phát triển một đội nhóm để đảm trách một dự án được các nhà nghiên cứu thực nghiệm cho là trải qua 5 giai đoạn. Bản thân chúng ta khi tham gia vào một đội nhóm để giải quyết một bài toán đặt ra cho nhóm cũng đã từng kinh qua những giai đoạn này, một cách vô thức có thể chúng ta không nhận ra.

 

Bạn có lúc cảm thấy thực sự căng thẳng, chống đối và bất hòa với các thành viên khác trong nhóm? Hay bạn cảm (và cả các thành viên khác của nhóm) cảm thấy mù mờ về phương hướng mà bạn đang đi? Nếu đọc kỹ bài phân tích dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ đó là những điều hiển nhiên mà chúng ta phải kinh qua trong quá trình phát triển một nhóm để hoàn thành dự án.

 

Và hơn hết, để nhìn nhận rõ con đường của cả nhóm và hiểu rõ liệu những bước đi tiếp theo sẽ như thế nào, vai trò và hành động của người lành đạo nhóm càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bài phân tích mà Smartlog chia sẻ dưới đây là cho chúng ta hiểu những giai đoạn phải kinh qua trong quá trình phát triển nhóm cho một dự án thành công.

Bốn giai đoạn đầu của mô hình phát triển nhóm đã được Bruce Tuckman đưa ra vào năm 1965. Năm 1977, Tuckman hợp tác với Mary Ann Jensen và bổ sung giai đoạn thứ 5 – Adjourning (Ăn mừng).

 

Mỗi đội nhóm đều trải qua năm giai đoạn phát triển nhóm; không có ngoại lệ. Bất kể một nhóm đang làm việc trên một sáng kiến nhỏ, đơn giản hay một sáng kiến toàn cầu phức tạp, đội nhóm sẽ tiến triển qua năm giai đoạn này.

 

Điều quan trọng đối với người quản lý dự án là hiểu được năm giai đoạn và làm thế nào để quản lý nhóm thông qua các giai đoạn để họ có thể làm việc hiệu quả hơn với tư cách là một đội ngay từ đầu chứ không phải sau đó mới nhận ra, do đó làm cho tiến độ dự án có được tiến độ sớm hơn khi triển khai dự án.

 

Hãy nhìn vào vai trò của người quản lý dự án trong từng giai đoạn, cũng như khám phá từng giai đoạn một cách chi tiết hơn:

 

Giai đoạn 1: FORMING – Hình thành

Trong giai đoạn này, nhóm được thành lập. Các thành viên của nhóm đang thử nghiệm lẫn nhau và người quản lý dự án; tìm hiểu vị trí mà họ phù hợp với dự án. Các thành viên trong nhóm phấn khởi, hầu hết họ đều tích cực và lịch sự với nhau. Các thành viên trong đội lo lắng về cách họ phù hợp với những người khác và khả năng và kỹ năng của họ so với người khách như thế nào. Họ tìm kiếm ở người quản lý dự án sự rõ ràng và chỉ đạo.

 

Vai trò của người quản lý dự án: Phải rõ ràng về mục tiêu của nhóm và mục đích của dự án và cung cấp hướng đi rõ ràng về dự án. Người quản lý dự án phải làm việc với nhóm để thiết lập các tiêu chuẩn nhóm để làm việc cùng nhau.

 

Giai đoạn 2: STORMING – Bão táp/lên ý tưởng

Trong giai đoạn Storming, có những cuộc tranh giành quyền lực và để xác định cách thức đội sẽ làm việc cùng nhau. Các thành viên bắt đầu trải qua căng thẳng và sự lo lắng. Họ không chắc chắn về các quy trình và cấu trúc. Họ khiêu khích người quản lý tham gia vào cuộc tranh đấu và mâu thuẫn, họ thể hiện sự thiếu hợp tác. Trong giai đoạn này, sự khác biệt ý kiến ​​là phổ biến và nhóm đang cố gắng xác định làm thế nào để làm việc hiệu quả với nhau, các quy tắc là gì và cách giải quyết sự khác biệt. Nhóm cạnh tranh để ý tưởng của họ được lắng nghe và triển khai.

 

Vai trò của người quản lý dự án: Giúp nhóm vượt qua giai đoạn này bằng cách đảm bảo mọi người lắng nghe nhau, hiểu quan điểm của nhau và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Tất cả đều mang lại một quan điểm độc đáo cho dự án và tất cả sẽ có ý tưởng để chia sẻ. Tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi trong các cuộc họp nhóm để giữ cho nhóm đi đúng hướng.

 

Giai đoạn 3: NORMING – Định chuẩn

Các thành viên bắt đầu đón nhận các quy trình và cấu trúc. Các cá nhân bắt đầu thấy được cách thức họ thành lập một nhóm, làm việc hiệu quả và đặt ra các quy tắc để làm việc. Họ đã học được cách giải quyết những khác biệt về quan điểm của họ và đang trở nên thoải mái hơn với nhau, tin tưởng lẫn nhau để hoàn thành công việc. Họ thể hiện sự cam kết và tham gia vào dự án. Các thành viên bắt đầu làm việc với nhau như một đội thực sự.

 

Vai trò của người quản lý dự án: Khi nhóm đang trong giai đoạn norming, người quản lý dự án cần ít tham gia vào việc ra quyết định và giải quyết vấn đề hàng ngày vì các thành viên trong nhóm làm việc tốt và chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực này. Tiếp tục đảm bảo nhóm giải quyết mâu thuẫn một cách nhanh chóng và tiếp tục hợp tác; can thiệp vào khi cần thiết để đảm bảo rằng nhóm tiếp tục đi đúng hướng.

 

Giai đoạn 4: PERFORMING – Thể hiện

Nhóm đang thể hiện ở mức cao. Họ tập trung vào việc đạt được các mục tiêu của dự án như là một nhóm thực thụ. Cá nhân không tồn tại, các thành viên của nhóm phụ thuộc lẫn nhau. Họ có chung một tầm nhìn. Họ có thể tự giải quyết các vấn đề riêng của họ và không dựa vào người quản lý dự án trong việc giám sát hàng ngày của nhóm.

 

Vai trò của người quản lý dự án: Tổ chức ăn mừng các thành công, trao quyền càng nhiều khi có thể. Người quản lý dự án là cổng liên kết giữa nhóm dự án và các bên liên quan, giúp đưa ra các quyết định khi quyết định được yêu cầu đưa ra ở cấp cao hơn trong tổ chức.

 

Giai đoạn 5 – ADJOURNING – Ăn mừng

Dự án kết thúc. Khi đội hoàn thành dự án, có một cảm giác mất mát về việc phải chuyển sang các dự án khác. Điều này đặc biệt phổ biến với các đội có thể hiện tốt. Họ đã học được làm thế nào để làm việc với nhau hiệu quả và sẽ nhớ mãi những tương tác.

 

Vai trò của người quản lý dự án: Đảm bảo thời gian để ăn mừng thành công của dự án, nắm bắt các bài học kinh nghiệm, chia sẻ và nắm bắt các thực tiễn tốt nhất cho các dự án trong tương lai. Ngay cả một bữa tiệc nhỏ cho bữa tối hoặc thức uống sau giờ làm việc hoặc gặp gỡ cà phê trong quán cà phê là cơ hội công nhận đóng góp của các thành viên trong đội vì họ đã làm việc chăm chỉ để đạt được mục đích của nhóm.

Khả năng của bạn như là một người quản lý dự án để tạo điều kiện cho nhóm thông qua các giai đoạn đảm bảo rằng bạn sẽ có một đội ngũ có hiệu suất cao càng nhanh càng tốt để đáp ứng các mục tiêu của dự án. Với tư cách là người quản lý dự án, bạn phải học cách hướng dẫn nhóm của bạn một cách hiệu quả – hướng dẫn và chỉ đạo mạnh mẽ ngay từ sớm và cho phép nhóm giải quyết các vấn đề của chính họ cũng như giải quyết những khác biệt khi họ trải qua các giai đoạn.

 

——

Nguồn: Marc G.Baaij (2014) – Introduction to management consultancy và Gina Abudi