Nhập đơn hàng

Nhập đơn hàng

Xác nhận và nhập đơn hàng là hoạt động của xác nhận nhu cầu khách hàng và nhập nó vào hệ thống riêng của chúng tôi để xử lý. Nguyên tắc chính là làm cho việc nhập đơn hàng càng thân thiện với khách hàng càng tốt. Không có gì bực bội hơn cho khách hàng hơn là phải vất vả để đặt hàng sản phẩm; trên thực tế cực kì bực bội khi đặt hàng!

 

Hoạt động nhập đơn hàng là điểm giao với khách hàng và nó thường tạo ấn tượng chung cho khách hàng. Trải nghiệm nhập đơn hàng phải thật đáng nhớ. Ví dụ, các trung tâm gọi điện thoại CSR tốt nhất biết ai đang gọi điện trước khi họ trả lời điện thoại và có thông tin khách hàng chuyên sâu trong hồ sơ và trên màn hình để chuẩn bị CSR cho cuộc hội thoại nhập đơn hàng. Một nguyên tắc quan trọng khác trong việc nhập đơn đặt hàng của khách hàng là cung cấp cho khách hàng càng nhiều lựa chọn cho việc nhập đơn hàng càng tốt. Một lưới lớn hơn bắt được nhiều cá hơn!

 

Hệ thống nhập đơn hàng cũng phải cung cấp chế độ hiển thị hàng tồn kho trong thời gian thực (đối với cam kết hàng tồn kho trên mạng); thời gian vận tải đến ước tính; đặt hàng một lần và một yêu cầu; Quản lý liên lạc tiên tiến; Giám sát sự hài lòng của khách hàng trên mạng; Và thông tin khảo sát trên mạng.

Thay đổi đơn đặt hàng

Thay đổi đơn đặt hàng

Khách hàng và người tiêu dùng nên được phép thay đổi đơn đặt hàng cho đến khi chuyển đơn hàng sang container vận chuyển. Một container được định nghĩa là bất kỳ phương tiện vận chuyển nào vào Hoa Kỳ sử dụng cho các mục đích thương mại, đầy hàng hoặc trống rỗng. Bao gồm các container vận chuyển cho các cảng ngoại quan. Dưới đây là các ví dụ về Container: Xe stakebed, xe tải với xe ô tô, xe tải, xe tải / xe hơi, xe tải phẳng, xe lăn với hai xe kéo / xe tải liên quan = 2 container, xe tải thẳng, xe tải bobtail, xe điện ray, xếp chồng lên nhau với 4 container = 4 container (trên mỗi xe rơ mooc nếu có nhiều container thì đếm từng container và xe phẳng), và xe ba cấp với nhiều container bên trong = 3 container [TransStats] và / hoặc cho đến điểm sự thay đổi này sẽ trì hoãn toàn bộ lô hàng (1) một nhóm các đơn hàng đi cùng nhau (2) vận chuyển hàng hoá đơn lẻ từ cơ sở đến khách hàng hoặc đến một vị trí khác của công ty có xuất xứ (bao gồm một nhà kho, trung tâm phân phối, bán lẻ hoặc bán sỉ đầu ra). Một lô hàng sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải bao gồm vận chuyển bưu kiện, dịch vụ bưu chính của Hoa Kỳ, chuyển phát nhanh, xe tải tư nhân, cho thuê xe tải, đường sắt, đường ống, không khí và các phương thức khác. Đặt hàng thay đổi bên ngoài các thông số đó phải được nhập dưới dạng đơn hàng mới.

Cập nhật thông tin đơn hàng online

Cập nhật thông tin đơn hàng online

Giao tiếp về trạng thái đặt hàng cần chủ động khi có ngoại lệ đối với nội dung, thời gian, hoặc các điều khoản đã thỏa thuận khi nhập đơn hàng. Thông tin trạng thái đơn hàng cần được cập nhật theo thời gian thực và phải luôn sẵn sàng cho khách hàng / khách hàng cuối bằng điện thoại hoặc trên mạng. Nếu cần phải gọi điện thoại, việc liên lạc phải được hoàn thành bằng một cuộc gọi điện thoại và tốt nhất nên được thực hiện với một đại diện dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp hoặc thành viên của nhóm. Nhiều trang web của công ty đang được sử dụng để cho phép khách hàng theo dõi tình trạng đơn hàng của họ.

Xử lý đơn hàng

Xử lý đơn hàng

Xử lý đơn hàng là tập hợp các hoạt động xảy ra giữa nhập đơn hàng và giải phóng đơn hàng cho nhà kho. Các hoạt động xử lý đơn hàng bao gồm:

  • nhận dạng mẫu đặt hàng,
  • xác minh tín dụng,
  • truyền tình trạng đặt hàng và thay đổi đơn hàng, và
  • Đặt hàng theo lô và phân công vận chuyển và soạn hàng hiệu quả.

 

Xác minh đơn hàng đỏ, xanh, vàng

Xác minh đơn hàng đỏ, xanh, vàng

Đối với người tiêu dùng cá nhân, xác minh tín dụng phải được thực hiện trước khi phát hành đơn hàng và cam kết về hàng tồn kho. Xác minh tín dụng sẽ diễn ra trên mạng và gần thời gian thực. Đối với khách hàng doanh nghiệp lớn, mỗi khách hàng nên được phân loại là:

  • khách hàng đèn xanh (những khách hàng đó không có lịch sử thanh toán mẫu với các đơn đặt hàng được phát hành mà không kiểm tra tín dụng)
  • Khách hàng đèn vàng (những khách hàng có lịch sử thanh toán từ tốt đến trung bình có một mẫu đơn hàng chỉ định trước được kiểm tra hoặc kiểm tra tất cả đơn hàng vượt quá giá trị được xác định trước) hoặc
  • khách hàng đèn đỏ (những người có lịch sử tín dụng xấu và tất cả các đơn đặt hàng được kiểm tra tín dụng.)