Một nghiên cứu mới của, Viện Nghiên Cứu Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu tại Knoxville (Knoxville’s Global Supply Chain Institute), thuộc đại học Tennessee đã xác định 5 công nghệ mà các công ty nên kiểm nghiệm để đảm bảo sự sống còn lâu dài của họ khi mà một cuộc đổ bộ các công nghệ mới trong thập kỷ vừa qua đang báo trước một cuộc cách mạng trong chuỗi cung ứng.

Bài báo cáo đưa ra 5 công nghệ đó là: các máy bay không người lái (drone), xe không người lái, công nghệ in 3D, công nghệ đeo trên người công nghệ người máy (robotics).

 

Bài viết cũng đánh giá giá trị sử dụng hiện tại và tiềm năng của các công nghệ này cũng như các lợi ích và rào cản trong việc sử dụng chúng.

 

Trong số những công nghệ này, các chuyên gia cho rằng công nghệ người máy là “kẻ gây rối” có tầm ảh hưởng lớn nhất trong 5 năm tới.

 

5 Technologies to Impact the SC_1

Paul Dittmann, giám đốc điều hành của Viện Nghiên Cứu Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu và là tác giả của bài báo cáo nói: “Robotics (công nghệ người máy) đã có từ hơn 50 năm, nhưng chúng đã trở nên sôi nổi hơn một cách đầy ấn tượng trong 5 năm vừa qua. Chúng không còn là đứng yên, không nhìn thấy, quá đắt tiền và không thông minh mà bây giờ có thể làm việc cùng với mọi người và học hỏi khi công việc thay đổi.”

Máy bay không người lái (drone) có lẽ chưa sẵn sàng cho vai trò được mong đợi của chúng trong việc phân phối hàng hóa đến tay khách hàng ở chặng cuối cùng (last-mile delivery) nhưng chúng đang trợ giúp các nhiệm vụ ít thách thức hơn về mặt kỹ thuật như theo dõi tồn kho của kho hàng hoặc quản lý an ninh khuôn viên/sân nhà.

 

Các công nghệ có thể đeo trên người như kính thông minh, tương tự, cũng sẽ được ứng dụng trong nhà kho, giúp nhân viên sắp xếp, đóng gói và kiểm kê hàng hóa cũng như xác định các mối nguy hại đến an toàn hoặc đường đi ngắn nhất tới điểm lấy hàng tiếp theo của họ.

 

Xe không lái xe đã được thử nghiệm và chấp nhận ở bảy tiểu bang và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vận chuyển một khi chúng được thiết kế để tải hàng hoặc đạt đến một điểm tự động từ cảng đến cảng.

 

Được xem là ít khả thi nhất trong ngắn hạn, công nghệ in 3D được xác định là có khả năng loại bỏ hoàn toàn chuỗi cung ứng nếu chi phí có thể giảm và các vật liệu có thể sử dụng được được mở rộng ra.

 

Báo cáo ghi nhận rằng những công nghệ hữu hình này liên kết chặt chẽ với những đổi mới kỹ thuật số như dữ liệu khổng lồ (big data) Internet of Things (IoT).

Những đột phá thực sự sẽ đòi hỏi một liên kết liền mạch giữa các thiết bị hữu hình và các giao diện phần mềm và kỹ thuật số của chúng.

 

Danny Halim, phó chủ tịch chiến lược phân phối và 3PL tại JDA Software, nói: “Chúng ta đang ở bước ngoặt trong toàn ngành, nơi đòi hỏi sự đổi mới đột phá nhằm đáp ứng sự mong đợi ngày càng tăng nhanh của khách hàng.

Kenco LogisticsJDA Software là 2 công ty đã tài trợ cho bài nghiên cứu.

 

—–

Nguồn: Supply Chain 247