Cưỡi lên làn sóng: Số hoá hoạt động vận tải trên nền tảng công nghệ thông minh

Cưỡi lên làn sóng: Số hoá hoạt động vận tải trên nền tảng công nghệ thông minh

Làn sóng số hóa phương tiện vận tải (trucking digitalization) đang trở nên phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì nó chứng tỏ nhiều điểm ưu việt trong quản lý vận tải và điều hành phân chuyến. Dưới đây Smartlog xin giới thiệu đến các bạn bài viết được đăng trên trucks.com của tác giả Tiffany Hsu về digitalized trucking. (more…)

Báo cáo khảo sát thị trường 3PL toàn cầu: khoảng trống lớn trong năng lực CNTT

Trong bài viết này, Smartlog xin lược trích một số kết quả nổi bật được đưa ra trong báo cáo “2016 Third-party Logistics study”, một nghiên cứu hàng năm được đăng trên trang supplychain247. Bài nghiên cứu dựa trên khảo sát 267 công ty bao gồm những công ty sử dụng và không sử dụng dịch vụ 3PL và công ty 3PL/4PL, gần 89% trong số đó ở các lĩnh vực tiêu biểu nhất của nền kinh tế như sản xuất, bản lẻ, dược phẩm, thực phẩm nước uống, truyền thông-điện tử-internet, ô tô, năng lượng, xây dựng, logistics, còn lại 11% là các công ty ở lĩnh vực khác. Đồng thời nội dung bài nghiên cứu cũng là kết quả các webminars, webcasts, conference và đúc kết từ các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành như Supply Chain Management Review, Logistics Management, Inbound Logistics, Logistics Quarterly, Industry Week, Supply Chain Quarterly và Supply Chain Digest.

(more…)

Tối ưu hoá vận tải: cần một cách tiếp cận đúng (kinh nghiệm tốt nhất từ hiệp hội ECR)

Tối ưu hoá vận tải: cần một cách tiếp cận đúng (kinh nghiệm tốt nhất từ hiệp hội ECR)

Tuần này Smartlog xin giới thiệu đến các bạn ý tưởng làm thế nào để tối ưu hóa vận tải trong hoạt động phân phối của ngành hàng FMCG được đề cập trong bản báo cáo TỐI ƯU HÓA VẬN TẢI (The TRANSPORT OPTIMISATION report). Báo cáo nằm trong khuôn khổ dự án European Transport Optimisation của tổ chức ECR Europe (Efficient Consumer Response). Mục đích của dự án là thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà vận tải nhằm đề xuất và phát triển những phương án điển hình cùng với quy trình hướng dẫn thực hiện chúng để tối ưu hóa hoạt động vận tải – một vấn đề đang nổi lên trong hoạt động phân phối của ngành hàng tiêu dùng nhanh, và đồng thời phải giảm tác động của vận hành logistics lên môi trường.

(more…)

Xử lý biến động nhu cầu trong ngành bán lẻ với giải pháp vận tải ?

Giải pháp cho vấn đề trên đã được ông Kurt Bình (sáng lập và giám đốc điều hành Smartlog) và cộng sự đưa ra ở tạp chí Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics vào năm 2015 với tiêu đề tiếng Anh “Matching volatile demand with transportation services in Vietnam: the case study of Gemadept”. Smartlog xin lược dịch một số nội dung chính với mục đích giới thiệu đến các bạn giải pháp vận tải cho hoạt động phân phối trong ngành bán lẻ mà các tác giả đã đề cập.

(more…)

Giải pháp nào rút ngắn thời gian giao hàng ? (Delivery lead time solutions)

Chủ đề này được ông Khiêm Trần đề cập tại số 10/2012 của tạp chí Vietnam Supply Chain Insight, cụ thể đối với ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Câu hỏi này hiện nay không còn mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên tính thời sự của nó không hề giảm đi. Smartlog xin lược trích những ý tưởng “bật mí” cho câu trả lời trong bài viết ấy.

(more…)